Základní škola Svatobořice Mistřín

Základní škola

Svatobořice-Mistřín

Oznámení

V sobotu 11. ledna 2020 se konala závěrečná již tradičního tanečního kurzu žáků 9. a 8. ročníku. Tento kurz probíhal od října do ledna pod vedením tanečního mistra pana Brožíka a jeho asistentky slečny Adély Mrkůsové.
Vloženo: 18.01.2020 - 21:00
Výchovná poradkyně Mgr. Monika Formánková oznamuje rodičům vycházejících žáků, že zápisové lístky bude vydávat v následujících termínech: každou středu 11:30 - 12:30 pondělí 27. ledna 14:30 - 15:30 pondělí 10. února 14:30 - 16:00 čtvrtek 27. února 14:30 - 16:00
Vloženo: 17.01.2020 - 12:03
S nutností poskytnout první pomoc se můžete setkat prakticky kdekoliv. Ve škole, na hřišti s kamarády, během sportování, či jen při obyčejné cestě ze školy. V danou situaci je postižený člověk /kamarád odkázaný na tvou pomoc do příjezdu sanitky.
Vloženo: 14.01.2020 - 16:52
Vážení rodiče, milí přátelé,   dovoluji si vás jménem SRPŠ pozvat na XII. Reprezentační ples obce Svatobořice-Mistřín, který se koná 1. 2. 2020 v Kulturním domě ve Svatobořicích-Mistříně. Ples společně s obcí pořádáme již pátým rokem a výtěžek z tohoto plesu je pravidelně věnován na podporu akcí naší základní a mateřské školy – jmenujme např. příspěvky na lyžařský a plavecký výcvik, školu v přírodě, zahraniční pobyty dětí v Londýně a Vídni, dále kulturní akce a divadelní představení. Během celého školního roku jde o několik desítek samostatných akcí pro mateřské i všechny ročníky základní školy.
Vloženo: 10.01.2020 - 07:32
Co bylo, bylo... Je čas usmíření. Vánoční zvon zní bílou krajinou. Je čas, kdy můžeš koupit odpuštění větvičkou jmelí, kapří šupinou. Co bylo, bylo.. Teď je všude bílo. Sníh tady ale není na stálo. Mám jedno přání:
Vloženo: 20.12.2019 - 15:00
V pondělí 16. 12. 2019 se odpoledne sešly všechny děti ze školní družiny u vánočního stromečku. Zarecitovaly básně, zahrály vánoční písně na flétnu a nakonec zazpívaly nejznámější vánoční koledy. Po ukončení zpívání jsme si společně prohlédli vánoční výrobky z jednotlivých oddělení ŠD.
Vloženo: 17.12.2019 - 15:29
 Poslední týden před Vánoci se uskutečnil v kostele Navštívení Panny Marie v Mistříně výchovný koncert pro obě MŠ a celou ZŠ. Program byl rozdělen do 3 celků podle věku dětí a provedl nás adventní dobou až do Vánoc. Účinkoval Komorní soubor Musica animae a Žesťové kvinteto z Velkých Pavlovic.
Vloženo: 17.12.2019 - 15:27
Žáci 5.A si připravili a zahráli pro děti 1.stupně pohádku Sněhurka a 5 trpaslíků. Scénář napsala Barbora Látalová a s režií pomohla Veronika Řiháková. Role si děti rozdělily, namalovaly kulisy a přinesly kostýmy. Pohádku žáci zahráli i pro děti z MŠ v Mistříně.
Vloženo: 16.12.2019 - 14:02
  Dne 11. 12. 2019 proběhl ve třetích třídách preventivní program zaměřený na zlepšení vzájemných kamarádských vztahů mezi spolužáky.
Vloženo: 13.12.2019 - 14:51
   Také k nám do školy zavítal svatý Mikuláš se svojí družinou. Andílci obdarovávali, čerti zlobili a čmárali zlobivcům na obličej černé šmouhy, a děti Mikuláši slibovali, jak se do příště polepší.
Vloženo: 12.12.2019 - 16:18
  Žáci 2. a 3. ročníků absolvovali kurz plavání na krytém bazénu v Ratíškovicích. Během 10 lekcí se pod dozorem zkušených cvičitelů naučili potápět, skákat do vody a zdokonalili se v různých plaveckých stylech.  Nakonec soutěžili o nejrychlejšího plavce.
Vloženo: 12.12.2019 - 16:02
Účinkování na Vinobraní v Mistříně bylo naším prvním vystoupením na začátku nového školního roku. Pěkné počasí dovolilo uskutečnit „zarážání hory“ v areálu dětského hřiště pod kostelem, kde se o nás dobře starali členové mužského sboru.
Vloženo: 12.12.2019 - 12:14
Žáci 4. B třídy si v rámci procvičování mluveného slova v českém jazyce připravili ztvárnění čtyř veršovaných českých pohádek. Dramatizaci předvedli žákům I.
Vloženo: 12.12.2019 - 12:06
Mezigenerační setkání, tak bychom mohli nazvat včerejší příjemné setkání žáků 7. ročníku, souboru Podkověnka a klientů z Domova pro seniory v Kyjově.
Vloženo: 12.12.2019 - 10:38
V pátek 6. 12. 2019 navštívil děti v naší obci Mikuláš se svojí družinou. Kulturní dům ožil malými zvědavými návštěvníky a krásným kulturním programem.
Vloženo: 11.12.2019 - 21:49
Naše škola využila nabídku Zemědělského svazu ČR na vzdělávací program Zemědělství žije! Projekt vznikl s cílem zvýšit atraktivitu zemědělského sektoru, kdy popularizace zemědělství je důležitá při výběru budoucího povolání.
Vloženo: 11.12.2019 - 21:48
Na podzim jsme se zapojili do výtvarné soutěže s názvem Nekonečný příběh skla, kterou pořádala firma Vetropack v Kyjově. 
Vloženo: 11.12.2019 - 20:43
Kdo je chudý? Dovedeš si představit být tak chudý, že nemáš střechu nad hlavou, i o Vánocích máš tak tak na jídlo a nevíš, kde strávíš příští noc? I takoví lidé mezi námi žijí. Chceš v tento předvánoční čas přispět drobným dárkem pro chudé lidi bez domova?
Vloženo: 11.12.2019 - 17:56
V říjnu proběhlo v místní základní škole školní kolo soutěže Bible a my o znalostech Písma svatého. Z každé ze tří kategorií postoupil do okresního kola konaného ve Strážnici 27.11. 2019 vždy ten nejlepší.
Vloženo: 11.12.2019 - 17:45
   V pátek  14.11.
Vloženo: 11.12.2019 - 17:02

Stránky

ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín

Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace

Hlavní 871/198, 696 04 Svatobořice-Mistřín

tel.: 518 620 720
skola@zssvatoborice-mistrin.cz
www.zssvatoborice-mistrin.cz