Základní škola Svatobořice Mistřín

Základní škola

Svatobořice-Mistřín

Oznámení

Poslední lednový den se uskutečnila školní soutěž v recitaci básní a prózy pro žáky 1. stupně. Každou třídu reprezentovali vybraní žáci a výsledky posoudily paní učitelky, které vyučují český jazyk.
Vloženo: 31.01.2018 - 14:43
Vážení příznivci lidového zpívání. Písně našich zpěváčků z loňské pěvecké soutěže Jaromíra Měchury 2017 naleznete na stránkách Folklorní akademie a budeme rádi, když tento web poslouží k šíření lidového zpěvu na Slovácku.
Vloženo: 31.01.2018 - 14:04
Soutěž ve skoku vysokém I. stupně.
Vloženo: 31.01.2018 - 07:25
Ve čtvrtek 21.12.2017 proběhl ve škole ve spolupráci s Jazykovou školou MORAVIA tzv. Theme Day (Tématický den) s názvem Christmas Day (Vánoční den), a to pro 2. stupeň. Za žáky přijela rodilá mluvčí z Austrálie a připravila si pro ně vánoční hodinu.
Vloženo: 16.01.2018 - 16:00
   Poslední školní den před Vánocemi 22.12.2017 proběhlo tradiční setkání žáků a učitelů ve vestibulu školy, abychom si společně zazpívali, zakoledovali a naladili se tak na pravou vánoční atmosféru.
Vloženo: 09.01.2018 - 16:18
Dokumenty naleznete v sekci Dokumenty => Rozpočty organizace
Vloženo: 09.01.2018 - 16:04
V Adventu probíhá již každoročně sbírka v naší obci, farnosti i škole pro komunitu Sant´Egidio, která se stará o lidi bez domova.
Vloženo: 09.01.2018 - 15:51
V pátek 15.12.2017 proběhly v místním kostele Navštívení Panny Marie dva koncerty ZUŠ Dubňany pro žáky a učitele ZŠ Svatobořice-Mistřín. Program byl laděn do Adventu a Vánoc.
Vloženo: 09.01.2018 - 15:37
Vloženo: 09.01.2018 - 07:44
Výchovná poradkyně Mgr. Monika Formánková oznamuje zákonným zástupcům vycházejících žáků, že zápisové lístky bude vydávat v následujících termínech:
Vloženo: 04.01.2018 - 11:12
Vážení rodiče, 
Vloženo: 20.12.2017 - 12:25
Žáci druhého stupně měli na začátku prosince možnost dozvědět se něco ze světové literatury jinak než ve školní lavici. Přijela k nám totiž herecká dvojice Divadélka pro školy z Hradce Králové s výchovně vzdělávacím pořadem „Don Quijote a ti druzí aneb Zlatý věk španělské literatury.
Vloženo: 18.12.2017 - 09:20
Ve čtvrtek 14. prosince 2017 se žáci 7. - 9. ročníků zúčastnili exkurze do předvánočního hlavního města Rakouska - Vídně. Při procházce městem jsme mohli vidět mnoho památek.
Vloženo: 16.12.2017 - 22:09
V předhodovém čase seznámila paní Petra Bužková (vedoucí kroužku Šikulky) naše žákyně 8. ročníku v rámci výuky pracovních činností s malováním lidových ornamentů ze Svatobořic-Mistřína. Děvčata zdobila trička barvami na textil. Posuďte sami, jak jim šla práce pěkně od ruky.
Vloženo: 18.11.2017 - 20:06
Ve čtvrtek  16. 11. 2017 rozezněly hudební sál v naší škole dětské hlásky (nejen) dětí z Podkověnky a tóny Dětské CM při ZUŠ Dubňany, neboť jsme se společně sešli s celým prvním stupněm na „Předhodovém zpívání“, kde jsme si připomněli význam hodů a krásu tradic v naší obci.
Vloženo: 16.11.2017 - 14:52
Ve čtvrtek proběhly na naší škole dvě besedy o zemědělství pro žáky 4. a 5. ročníku. Lektorky ze Zemědělského svazu ČR paní Petra Dufková a Ing. Soňa Jelínková seznámily žáky s nezbytností zemědělství, chovem hospodářských zvířat, pěstováním kulturních plodin i s prací zemědělské techniky u nás.
Vloženo: 10.11.2017 - 15:15
Nadační fond Jičín – město pohádky a Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně  udělili Čestné uznání naší žačce Markétce Novotné v literární soutěži
Vloženo: 02.11.2017 - 14:43
Ve dnech 19.10. a 25.10. 2017 si děti ze 3. oddělení školní družiny pod vedením paní vychovatelky Kamily Kundratové připravily pro děti z 1. a 2. oddělení  v rámci celoročního projektu „Fantastický svět zvířat“ zajímavé povídání o pestrém životě koček. Starší děti ze 3.
Vloženo: 31.10.2017 - 20:52
Ve čtvrtek 19.10.2017 jsme zavítali s žáky 1. a 2.
Vloženo: 25.10.2017 - 15:32

Stránky

ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín

Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace

Hlavní 871/198, 696 04 Svatobořice-Mistřín

tel.: 518 620 720
skola@zssvatoborice-mistrin.cz
www.zssvatoborice-mistrin.cz