Základní škola Svatobořice Mistřín

Základní škola

Svatobořice-Mistřín

Oznámení

Dne 26.9.2019 se žáci obou pátých tříd společně se svými třídními učitelkami vydali na pěší túru do Milotic na zámek. Cestou jsme pozorovali rostliny původní i nepůvodní (fíkovník), okolní krajinu, kam až naše oko dohlédlo, také společenstvo lidských obydlí.
Vloženo: 29.09.2019 - 11:35
Letos se urodilo velké množství plodů růže šípkové a byla by velká škoda to nevyužít. Vyrazte s vašimi dětmi do přírody, nasbírejte šípky a přineste je do školy. Sbírejte jen oranžové nebo červené, a to bez stopek. Změklé a nahnědlé nejsou vhodné.
Vloženo: 27.09.2019 - 18:09
Výuka plavání ve školním roce 2019 – 2020
Vloženo: 26.09.2019 - 09:29
Milí malí rybáři, rybářky a rodiče, tento školní rok potrvá kurz pět měsíců od ledna do května. Začínáme  9. ledna  2020 v 17,00 hodin v ZŠ Svatobořice - Mistřín. 
Vloženo: 20.09.2019 - 12:26
Dne 28. 11. 2019 se v divadelním sále Domu kultury v Kyjově uskuteční od 17.00 hodin beseda a přednáška na téma „Děti v pasti sociálních sítí“. Hlavními hosty jsou kpt. PhDr. Ondřej Moravčík z Policie ČR, youtuber Vojta Plachetka, Monika Vostrčilová a Tereza Cimmermanová z Univerzity HK, Mgr.
Vloženo: 16.09.2019 - 13:45
Navrhujeme 12 lekcí především standardních tanců a podle šikovnosti tanečníků doplnit latinskoamerickými tanci.
Vloženo: 06.09.2019 - 21:03
Vážení rodiče, ve školním roce 2019/2020 provoz školní družiny záčíná v úterý 3. 9. 2019. V pondělí 2. 9. 2019 po ukončení slavnostního zahájení proběhne ve třídách 1.A a 1.B vyplnění přihlášky do ŠD pro tyto ročníky. Ostatní žáci se mohou přihlašovat v prostorách 1. odd. ŠD.  
Vloženo: 28.08.2019 - 12:16
Ředitel Základní školy a Mateřské školy Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace oznamuje, že školní rok 2019/2020 bude zahájen v pondělí 2. září 2019 v 7:45 hodin. Žáci 1.
Vloženo: 27.08.2019 - 13:39
Pomůcky do výtvarné výchovy 6. - 9. ročník
Vloženo: 20.08.2019 - 11:52
Karneval, vyhodnocení...
Vloženo: 20.07.2019 - 15:11
Country tanec, první pomoc, výuka...
Vloženo: 20.07.2019 - 14:40
Sportování, táborák, výlet na Čertovy skály, naše skupinky...
Vloženo: 20.07.2019 - 14:20
   1. 7. 2019 od 9.00 do 12.00  5. 8. 2019 od 9.00 do 12.00 12. 8. 2019 od 9.00 do 12.00 19. 8. 2019 od 9.00 do 12.00 26. 8. 2019 od 9.00 do 12.00 27. 8. 2019 – 30. 8. 2019 od 8.00 do 12.00  
Vloženo: 01.07.2019 - 11:27
I v tomto školním roce jsme pro žáky osmého ročníku připravili dvě besedy z cyklu "Jaké je být ......". Nejprve nám o své velmi zajímavé profesní dráze poutavě vyprávěl současný místostarosta naší obce Bc. Adam Pavel Špaček, povoláním zdravotnický záchranář.
Vloženo: 26.06.2019 - 08:08
Den Konec výuky Činnost 24. 06. 2019 11.30 odevzdávání učebnic, úklid tříd, 3. ročník - exkurze Kyjov - muzeum a ekoprodejna bez obalu 25. 06. 2019 11.30
Vloženo: 21.06.2019 - 11:08
Ve čtvrtek 27. června 2019 se koná Slavnostní ukončení školního roku 2018/2019 spojené s pasováním budoucích žáků 1. ročníku na Kulturním domě ve Svatobořicích-Mistříně. Pasování se zúčastní budoucí prvňáci z obou pracovišť mateřské školy se svými učitelkami.
Vloženo: 18.06.2019 - 12:31
Podkověnka se na začátku jara 31. března zúčastnila oblastní přehlídky dětských souborů v Dambořicích, kde vystoupila se svým programem „Na starú školu“. Naši členové patřili věkově v průměru k nejmladšímu dětskému kolektivu.
Vloženo: 14.06.2019 - 08:32
Byl název letošní Školy v přírodě, kterou absolvovali žáci 4. ročníku pod vedením svých tř. učitelek, p. uč. L. Horáčkové a pod bezvadným lékařským dohledem MUDr. A. Látalové.
Vloženo: 09.06.2019 - 10:45
Dne 30.5.2019 se žáci 4. a 5. tříd zúčastnili dopravní výchovy v Šardicích se svými třídními učiteli a také p. uč. L. Horáčkovou.
Vloženo: 09.06.2019 - 10:09
Děvčata Kateřina Horňáková a Aneta Chlustinová  ze 4.B se zúčastnila 15. ročníku soutěže Moje Veličenstvo kniha, kterou vyhlašuje EkoCentrum Brno. O tom jsem již nedávno psala na naše webové stránky školy a připojila jsem fotografie jejich knih.
Vloženo: 09.06.2019 - 09:30

Stránky

ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín

Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace

Hlavní 871/198, 696 04 Svatobořice-Mistřín

tel.: 518 620 720
skola@zssvatoborice-mistrin.cz
www.zssvatoborice-mistrin.cz