Základní škola Svatobořice Mistřín

Základní škola

Svatobořice-Mistřín

Pasování prvňáčků na čtenáře

Základní škola
4.A
4.B

„Ve jménu pohádek, románů a básní, jménem všech literárních hrdinů a světů, za všechny spisovatele, knihovníky a učitele vás nyní budeme pasovat na rytíře Řádu čtenářského. Mějte v úctě slovo a ochraňujte knížky. Buďte jejich dobrými čtenáři. Statečně a čestně bojujte za všechno dobré, co v nich je napsáno. Nechť je vám knížka přítelem a moudrým rádcem.“

Těmito slovy uvedla  paní knihovnice Jindra Faiglová  „Jeho Veličenstvo“  Rosťu Maradu, který v parádním kostýmu mečem jednotlivě pasoval žáky prvních ročníků na čtenáře přímo v místní knihovně ve Svatobořicích-Mistříně. Děti byly velmi natěšené, slavnostně naladěné, dostaly kartičku do knihovny, drobnou pozornost, upomínkový list a sladkou odměnu v podobě zmrzliny. Vyfotily se s „Jeho Veličenstvem“ a se svými třídními učitelkami paní Martinou Hálovou a Adrianou Koplíkovou.  Paní knihovnice na závěr přečetla „Slib rytířů Řádu čtenářského:“

   „Slibuji ve jménu všech krásných knížek, pohádek, příběhů a básniček: budu se vždy chovat jako rytíř Řádu čtenářského. Budu knížky opatrovat jako nejvzácnější poklady. Budu se k nim chovat opatrně a s úctou. Budu je mít rád. Tak slibuji !“

A děti odpověděly sborem: „SLIBUJI!“

 Věřme tedy, že krásné knížky budou  naše malé čtenáře v dnešní přetechnizované době  provázet po celý život. Díky všem, zvláště paní knihovnici bývalé kantorce Jindře Faiglové za tento skvělý nápad a podporu začínajících čtenářů.

 

                                                       Markéta Varmužová

ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín

Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace

Hlavní 871/198, 696 04 Svatobořice-Mistřín

tel.: 518 620 720
skola@zssvatoborice-mistrin.cz
www.zssvatoborice-mistrin.cz