Základní škola Svatobořice Mistřín

Základní škola

Svatobořice-Mistřín

Preventivní program pro 8. ročník

Základní škola

Dne 13. 12. 2016 se žáci osmých ročníků zúčastnili preventivního programu s názvem Sex, AIDS a vztahy.

Přednášející, pan Tomáš Böhm z občanského sdružení Acet ČR, z. s., zvolil velmi vhodný přístup k mladým a dané těžké téma jim přibližoval citlivou formou s pomocí interaktivní tabule. Promítal a zároveň vysvětloval různé vztahy a situace. Děti se musely zamyslet nad významem přátelství, partnerství, věrnosti, tolerance. Byly jim předkládány různé situace, se kterými se museli virtuálně poprat a představit si, že by je museli v životě doopravdy zvládnout. Zároveň se seznámili s nebezpečím viru HIV. Posledním tématem, které děti společně s lektorem řešily, byly drogy a nebezpečí jejich užívání. Závěr celého bloku uzavřelo promítání filmu Mezi nimi.

ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín

Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace

Hlavní 871/198, 696 04 Svatobořice-Mistřín

tel.: 518 620 720
skola@zssvatoborice-mistrin.cz
www.zssvatoborice-mistrin.cz