Základní škola Svatobořice Mistřín

Základní škola

Svatobořice-Mistřín

Přihláška k činnosti školní družiny pro školní rok 2020/2021

Školní družina

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

níže pod oznámením najdete odkaz na přihlášku k činnosti školní družiny pro školní rok 2020/2021. Vyplněnou a podepsanou přihlášku je potřeba odevzdat do 24.06.2020 a to těmito způsoby: po žákovi přes vyučujícího ve škole, v obálce do schránky u vchodu do budovy školy (vchod od kostela) nebo poštou. Rodiče budoucích prvňáků si mohou přihlášky vyzvednout i přes mateřské školy - pokud mají dítě přihlášeno k denní docházce od 25.05.2020.

Kritéria pro přijetí k činnosti školní družiny:
Pokud bude zájem žáků o ŠD přesahovat počet volných míst, budou umísťováni do vyčerpání kapacity postupně na základě těchto kritérií:
a) oběd ve školní jídelně – podmínka přijetí
b) dle věku žáka (od nejmladšího po nejstarší)
 
Žádáme rodiče, aby pečlivě zvážili, zda bude jejich dítě školní družinu plně využívat.
Družina má kapacitu 75 žáků ve 3 odděleních.
ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín

Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace

Hlavní 871/198, 696 04 Svatobořice-Mistřín

tel.: 518 620 720
skola@zssvatoborice-mistrin.cz
www.zssvatoborice-mistrin.cz