Základní škola Svatobořice Mistřín

Základní škola

Svatobořice-Mistřín

Projekt "Jsem dobrý kamarád"

Základní škola

V rámci prevence rizikových projevů chování a šikany probíhá na I. stupni naší školy projekt „Jsem dobrý kamarád“.

Během realizace tohoto  projektu, který probíhá ve všech ročnících I. stupně naší školy,  děti v různých zážitkových aktivitách hledají a poznávají, jaké vlastnosti má mít dobrý kamarád, jak si najít dobrého kamaráda a jak se k sobě mají dobří kamarádi navzájem chovat. Při společné práci si uvědomují  také vlastnosti, které nejsou dobré a kterých  se mají  vyvarovat. V závěru těchto aktivit žáci  vypracovávají vlastní sebehodnocení – co dokážou a jaké vlastnosti, ať už kladné nebo záporné, mají. Tento projekt přispívá k upevnění vzájemných vztahů ve skupině spolužáků a k rozvíjení příznivého sociálního klimatu naší školy.

 

ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín

Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace

Hlavní 871/198, 696 04 Svatobořice-Mistřín

tel.: 518 620 720
skola@zssvatoborice-mistrin.cz
www.zssvatoborice-mistrin.cz