Základní škola Svatobořice Mistřín

Základní škola

Svatobořice-Mistřín

Projektový den Ukliď si svou obec

Základní škola
3.A
3.B
4.A
4.B
5.A
5.B
6.A
7.A
7.B

Dne 17.4.2018 se naše škola zapojila do projektu Ukliď si svou obec v rámci Dne Země. První hodinu jsme hovořili o třídění odpadů, později jsme vyrazili dle tříd do všech koutů naší obce, abychom ji vyčistili a zbavili zbytečných odpadků. Vše probíhalo v koordinaci s pracovníky obce, kteří odváželi vytříděný odpad z určených míst. Na naší škole probíhá pravidelně sběr papíru a baterií, třídíme odpad a také navštěvujeme Kovosteel ve Starém Městě, kde se seznamujeme s recyklací odpadů. Tento den nám vyšlo krásné počasí a kromě zdravé vycházky jsme měli z vykonané a smysluplné práce radost, protože chceme chránit tu naši krásnou modrou planetu Zemi!

                                  Markéta Varmužová

ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín

Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace

Hlavní 871/198, 696 04 Svatobořice-Mistřín

tel.: 518 620 720
skola@zssvatoborice-mistrin.cz
www.zssvatoborice-mistrin.cz