Základní škola Svatobořice Mistřín

Základní škola

Svatobořice-Mistřín

Recitační soutěž

Základní škola
2.A
2.B
3.A
3.B
4.A
4.B
5.A
5.B
6.A
6.B
7.A
7.B
8.A
8.B
9.A
9.A-konec 2020

 

   V únoru proběhlo na naší ZŠ školní kolo recitační soutěže, kterému předchází kola třídní. Žáci soutěží v mluveném projevu ve 4 kategoriích a hodnotící porota se skládá z kantorů, vyučující český jazyk. Na nižším stupni převládají spíše básně, starší děti si vybírají prózu. Všichni zúčastnění byli moc šikovní, patří jim obdiv za odvahu, kterou musí prokázat, když předstoupí před své kamarády a spolužáky. V okresním kole v Hodoníně nás budou reprezentovat Ema Kuřilová (2.B), Lucie Varmužová (4.B), Václav Varmuža(7.A) a Jovanka Bužková(9.A). Mladým recitátorům přejeme silný hlas a přesvědčivý projev! Držíme palce!

                                       Markéta Varmužová

ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín

Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace

Hlavní 871/198, 696 04 Svatobořice-Mistřín

tel.: 518 620 720
skola@zssvatoborice-mistrin.cz
www.zssvatoborice-mistrin.cz