Základní škola Svatobořice Mistřín

Základní škola

Svatobořice-Mistřín

Organizace

V průběhu školního roku 2019/20 je provoz ŠD od pondělí do pátku v době od 6.15 - 7.25 hod. a 11.30 - 16.00 hod.

Provoz ŠD začíná v úterý 3. 9. 2019 a končí 29. 6. 2020, 2. 9. 2019 a 30. 6. 2020 ŠD není v provozu. PODLE NAŘÍZENÍ ŘEDITELE ŠKOLY PROVOZ ŠD JE UKONČEN DNEM 25. 6. 2020 - ČTVRTEK.

 

UPOZORNĚNÍ:

MZDR ČR NAŘIZUJE DLE § 69 ZÁKONA 258/2000sb. MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ, KTERÝM SE ZAKAZUJE OSOBNÍ PŘÍTOMNOST ŽÁKŮ NA ZÁKLADNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH.

RUŠÍ SE ŠD, OBĚDY I SVAČINY A TO S PLATNOSTÍ OD 11. 3. 2020.

OD 25. 5. 2020 JE PROVOZ ŠD POUZE VE  TŘECH ŠKOLNÍCH SKUPINÁCH - TŘÍDÁCH PRO ŽÁKY 1., 2. A 3. ROČ.. NEJDÉLE DO 16:00 HODIN.

 

POZOR, POZOR....OD 1. 6. 2020 - 24. 6. 2020 PROBÍHÁ ZÁPIS ŽÁKŮ 1. - 4. ROČNÍKU K ČINNOSTI ŠD PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021.

PŘIHHLÁŠKU K ZÁPISU K ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 NAJDETE KE STAŽENÍ NA STRÁNKÁCH ŠKOLY. VYPLNĚNOU A PODEPSANOU PŘIHLÁŠKU ODEVZDEJTE DO ŠKOLY NEJPOZDĚJI DO 24. 6. 2020 (POŠLETE PO DĚTECH NEBO VHOĎTE DO SCHRÁNKY U HL. VCHODU ŠKOLY ČI POŠLETE POŠTOU.

ŠKOLNÍ DRUŽINA VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/21 JE V PROVOZU OD 2. 9. 2020 (STŘEDA).

1. 9. 2020 (ÚTERÝ) OD 7:00 - 10:30 PROBÍHÁ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 SCHŮZKA RODIČŮ ŽÁKŮ PŘIHLÁŠENÝCH DO ŠD, KDE RODIČ VYPLNÍ ZÁPISOVÝ LÍSTEK - DOBA ODCHODU ZE ŠD, RANNÍ DRUŽINA, OSOBY ZPLNOMOCNĚNÉ K VYZVEDÁVÁNÍ DÍTĚTE ZE ŠD...A DALŠÍ.

 

 

 

Leden:

 • 8. 1. 2020 není kroužek Skokánek
 • 9. 1. 2020 není kroužek Podkověnka
 • 16. 1. 2020 Podkověnka kuželky - 15:00 hod.
 • 22. 1. není kroužek Florbal
 • 27. 1. 2020 kouzelník ve ŠD 13:00 - 14:00 hod.
 • 27. 1. 2020 není kroužek Dovedné ruce

Únor:

 • 6. 2. 2020 není kroužek Podkověnka
 • 3. 2. 2020 není kroužek dovedné ruce
 • 5. 2. 2020 není kroužek Skokánek

 

Březen:

 • 3. 3. 2020 není kroužek Keramika 1
 • 10. 3. 2020 není kroužek Keramika 1

 

 

                                                                                                                        

Režim dne

Čas Činnost Náplň činnosti
6.15 – 7.25 Ranní družina - příchod do 7:00 hod. spontánní hry, četba pohádek, ranní cvičení, odchody žáků do tříd
     
11.30 – 12.00 Oběd upevňování hygienických návyků a zásad správného stolování, přechod ze školní jídelny do školní družiny
     
12.00 – 13.00 Odpočinková činnost – spontánní činnosti např. poslech pohádky, četba pohádky, časopisů, stolní hry, stavebnice, puzzle,.... volné hry, respektovat zájem dětí
     
13.00 – 14.30 Pravidelné činnosti zájmové činnosti, rekreační činnosti – pobyt na hřišti, vycházky
     
14.30 – 16.00 Spontánní činnosti, odchody dětí domů

individuální, podle zájmu a potřeb dětí

Kroužky ve školním roce 2019/2020

Den Kroužek Čas
Pondělí Dovedné ruce 1. a 2. roč. 14:00 - 15:00 
     
Úterý Keramika ŠD 13:00 - 14:30 - poplatek na pololetí je 60,- Kč, začátek 24. 9. 2019
     
Středa  Šikulky  15:30 ------
  Skokánek 13:00 - 13:45  

 

Florbal 1., 2., 3. roč.

13:50 - 14:40 
Čtvrtek Keramika ŠD 13:00 - 14:15 1. sk., 14:15 - 15:30 2. sk.   
  Florbal 4., 5. roč. 13:50 - 14:40 
 

Zdravotnický kroužek                                                 14:30 - 15:30                                        

Podkověnka                                                               15:30........                   

 

 Pátek Veselá věda- placený kroužek 13:30 - 15:00
     
     
     
     
ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín

Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace

Hlavní 871/198, 696 04 Svatobořice-Mistřín

tel.: 518 620 720
skola@zssvatoborice-mistrin.cz
www.zssvatoborice-mistrin.cz