Základní škola Svatobořice Mistřín

Základní škola

Svatobořice-Mistřín

Organizace

 

 

OZNÁMENÍ

V PÁTEK 2. 10. 2020 SE VE ŠKOLE KONAJÍ VOLBY. Z TOHOTO DŮVODU BUDOU VŠICHNI ŽÁCI ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY ODCHÁZET VCHODEM Z JÍDELNY. K VYZVEDNUTÍ DÍTĚTE VOLEJTE NA ČÍSLA:  

                                725 795 447   1. ODDĚLENÍ ŠD, 3. ODDĚLENÍ ŠD

                                606 087 892   3. ODDĚLENÍ ŠD 

 

 

POZOR, POZOR....OD 1. 6. 2020 - 24. 6. 2020 PROBÍHÁ ZÁPIS ŽÁKŮ 1. - 4. ROČNÍKU K ČINNOSTI ŠD PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021.

PŘIHHLÁŠKU K ZÁPISU K ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 NAJDETE KE STAŽENÍ NA STRÁNKÁCH ŠKOLY. VYPLNĚNOU A PODEPSANOU PŘIHLÁŠKU ODEVZDEJTE DO ŠKOLY NEJPOZDĚJI DO 24. 6. 2020 (POŠLETE PO DĚTECH NEBO VHOĎTE DO SCHRÁNKY U HL. VCHODU ŠKOLY ČI POŠLETE POŠTOU.

ŠKOLNÍ DRUŽINA VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/21 JE V PROVOZU OD 2. 9. 2020 (STŘEDA). RANNÍ DRUŽINA OD 6.15 - 7:25 (DOCHÁZKA DO 7:00 HOD.), ODPOLEDNÍ DO 16:00 HOD..

DO ŠKOLNÍ DRUŽINY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/21 JSOU PŘIJATI PŘIHLÁŠENÍ ŽÁCI OD 1. - 3. ROČ., ŽÁCI 4. ROČNÍKU PŘIJATI NEJSOU (NAPLNĚNA KAPACITA PŘIHLÁŠENÝCH ŽÁKŮ 1. - 3. ROČ.).

1. 9. 2020 (ÚTERÝ) V 8:00 HOD. SE RODIČE A ŽÁCI 1. ROČ. SEJDEME NA KULTURNÍM DOMĚ, KDE PROBĚHNE PŘIVÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ A NÁSLEDNĚ VYPLNĚNÍ ZÁPISOVÉHO LÍSTKU DO ŠD - DOBA ODCHODU ZE ŠD, RANNÍ DRUŽINA, OSOBY ZPLNOMOCNĚNÉ K VYZVEDÁVÁNÍ DÍTĚTE ZE ŠD...A DALŠÍ.

ŽÁCI PŘIHLÁŠENÍ DO ŠD OD 2. ROČ. - ZÁPISOVÉ LÍSTKY DO ŠD BUDEME POSÍLAT PO DĚTECH 1. ZÁŘÍ 2020. 

DO RANNÍ DRUŽINY PŘICHÁZEJÍ ŽÁCI HLAVNÍM VCHODEM (OD KOSTELA) A PROZATÍM SE V ŠATNÁCH NEPŘEZOUVAJÍ.

INORMACE K VYZVEDÁVÁNÍ DÍTĚTE ZE ŠD - DO BUDOVY ŠKOLY RODIČE NEVSTUPUJÍ, DÍTĚ BUDE POSLÁNO DOMŮ Z HLAVNÍHO VCHODU (DVEŘE OD KOSTELA) V ČASE URČENÉM NA ZÁPISOVÉM LÍSTKU. ZVONKY U DVEŘÍ HLAVNÍHO VCHODU NEJSOU PROZATÍM V PROVOZU.

OD 18. 9. 2020 JSOU V PROVOZU ZVONKY U HLAVNÍHO VCHODU PRO RANNÍ DRUŽINU A PRO ŽÁKY 1. ODDĚLENÍ ŠD V DOBĚ DO 13:00 HOD. A PO 14:00 HOD. K VYZVEDNUTÍ ŽÁKA ZE ŠD.

ŽÁCI ZE 2. ODDĚLENÍ ŠD A 3. ODDĚLENÍ ŠD SE PO 15:00 HOD. PŘESUNUJÍ ZE SVÝCH DRUŽIN DO 1. ODDĚLENÍ, KDE JSOU ŽÁCI SPOJENI - K VYZVEDÁVÁNÍ ŽÁKŮ MŮŽETE POUŽÍT I ZVONEK U HLAVNÍHO VCHODU.

 

ČINNOST KROUŽKŮ PROZATÍM NEBUDE PROBÍHAT.

                                                                                                                     

Režim dne

Čas Činnost Náplň činnosti
6.15 – 7.25 Ranní družina - příchod do 7:00 hod. spontánní hry, četba pohádek, ranní cvičení, odchody žáků do tříd
     
11.30 – 12.00 Oběd upevňování hygienických návyků a zásad správného stolování, přechod ze školní jídelny do školní družiny
     
12.00 – 13.00 Odpočinková činnost – spontánní činnosti např. poslech pohádky, četba pohádky, časopisů, stolní hry, stavebnice, puzzle,.... volné hry, respektovat zájem dětí
     
13.00 – 14.30 Pravidelné činnosti zájmové činnosti, rekreační činnosti – pobyt na hřišti, vycházky
     
14.30 – 16.00 Spontánní činnosti, odchody dětí domů

individuální, podle zájmu a potřeb dětí

 

 

Kroužky ve školním roce 2019/2020

Den Kroužek Čas
Pondělí Dovedné ruce 1. a 2. roč. 14:00 - 15:00 
     
Úterý Keramika ŠD 13:00 - 14:30 - poplatek na pololetí je 60,- Kč, začátek 24. 9. 2019
     
Středa Šikulky 15:30 ------
  Skokánek 13:00 - 13:45  

 

Florbal 1., 2., 3. roč.

13:50 - 14:40 
Čtvrtek Keramika ŠD 13:00 - 14:15 1. sk., 14:15 - 15:30 2. sk.   
  Florbal 4., 5. roč. 13:50 - 14:40 
 

                                                                                                  Podkověnka                                                                               

 15:30.....

 Pátek Veselá věda- placený kroužek 13:30 - 15:00
     
     
     
     
ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín

Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace

Hlavní 871/198, 696 04 Svatobořice-Mistřín

tel.: 518 620 720
skola@zssvatoborice-mistrin.cz
www.zssvatoborice-mistrin.cz