Základní škola Svatobořice Mistřín

Základní škola

Svatobořice-Mistřín

Organizace

 

POZOR, POZOR....OD 1. 6. 2020 - 24. 6. 2020 PROBÍHÁ ZÁPIS ŽÁKŮ 1. - 4. ROČNÍKU K ČINNOSTI ŠD PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021.

PŘIHHLÁŠKU K ZÁPISU K ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 NAJDETE KE STAŽENÍ NA STRÁNKÁCH ŠKOLY. VYPLNĚNOU A PODEPSANOU PŘIHLÁŠKU ODEVZDEJTE DO ŠKOLY NEJPOZDĚJI DO 24. 6. 2020 (POŠLETE PO DĚTECH NEBO VHOĎTE DO SCHRÁNKY U HL. VCHODU ŠKOLY ČI POŠLETE POŠTOU.

ŠKOLNÍ DRUŽINA VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/21 JE V PROVOZU OD 2. 9. 2020 (STŘEDA). RANNÍ DRUŽINA OD 6.15 - 7:25 (DOCHÁZKA DO 7:00 HOD.), ODPOLEDNÍ DO 16:00 HOD..

1. 9. 2020 (ÚTERÝ) OD 7:00 - 10:30 PROBÍHÁ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1(V ŠATNÁCH) SCHŮZKA RODIČŮ ŽÁKŮ 1. ROČ. (MŮŽOU SE ZAPSAT I ŽÁCI DALŠÍCH ROČNÍKŮ) PŘIHLÁŠENÝCH DO ŠD, KDE RODIČ VYPLNÍ ZÁPISOVÝ LÍSTEK - DOBA ODCHODU ZE ŠD, RANNÍ DRUŽINA, OSOBY ZPLNOMOCNĚNÉ K VYZVEDÁVÁNÍ DÍTĚTE ZE ŠD...A DALŠÍ.

ŽÁCI PŘIHLÁŠENÍ DO ŠD OD 2. ROČ. - ZÁPISNÍ LÍSTKY DO ŠD BUDEME POSÍLAT PO DĚTECH 1. ZÁŘÍ 2020. 

 

VÁŽENÍ RODIČE, MILÉ DĚTI.

PRÁZDNINY JSOU TADY! PŘEJEME VÁM VŠEM ABYSTE JE PROŽILI V KLIDU A POHODĚ - DOMA NEBO I NA DOVOLENÉ. MĚJTE SE FAJN A TĚŠÍME SE NA VÁS VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ PO PRÁZDNINÁCH.

                                                                                            VYCHOVATELKY ŠD

                                                                                                                     

Režim dne

Čas Činnost Náplň činnosti
6.15 – 7.25 Ranní družina - příchod do 7:00 hod. spontánní hry, četba pohádek, ranní cvičení, odchody žáků do tříd
     
11.30 – 12.00 Oběd upevňování hygienických návyků a zásad správného stolování, přechod ze školní jídelny do školní družiny
     
12.00 – 13.00 Odpočinková činnost – spontánní činnosti např. poslech pohádky, četba pohádky, časopisů, stolní hry, stavebnice, puzzle,.... volné hry, respektovat zájem dětí
     
13.00 – 14.30 Pravidelné činnosti zájmové činnosti, rekreační činnosti – pobyt na hřišti, vycházky
     
14.30 – 16.00 Spontánní činnosti, odchody dětí domů

individuální, podle zájmu a potřeb dětí

 

 

Kroužky ve školním roce 2019/2020

Den Kroužek Čas
Pondělí Dovedné ruce 1. a 2. roč. 14:00 - 15:00 
     
Úterý Keramika ŠD 13:00 - 14:30 - poplatek na pololetí je 60,- Kč, začátek 24. 9. 2019
     
Středa Šikulky 15:30 ------
  Skokánek 13:00 - 13:45  

 

Florbal 1., 2., 3. roč.

13:50 - 14:40 
Čtvrtek Keramika ŠD 13:00 - 14:15 1. sk., 14:15 - 15:30 2. sk.   
  Florbal 4., 5. roč. 13:50 - 14:40 
 

                                                                                                  Podkověnka                                                                               

 15:30.....

 Pátek Veselá věda- placený kroužek 13:30 - 15:00
     
     
     
     
ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín

Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace

Hlavní 871/198, 696 04 Svatobořice-Mistřín

tel.: 518 620 720
skola@zssvatoborice-mistrin.cz
www.zssvatoborice-mistrin.cz