Základní škola Svatobořice Mistřín

Základní škola

Svatobořice-Mistřín

Tematický den 1. stupně: Christmas

Základní škola
4.A
4.B
5.A
5.B
6.A
6.B

Již třetím si zveme ve spolupráci s jazykovou školou Moravia z Hodonína na 1. stupeň rodilého mluvčího.

Letos k nám zavítal Julian, který přiletěl až z Kalifornie (ze San Diega), ale po svých předcích má moravské kořeny. Téma jazykového dne bylo: Christmas (Vánoce). Pro žáky 3. - 5. tříd si připravil aktivity na interaktivní tabuli. Nejprve jsme se učili pomocí obrázků se slovíčky vánoční slovní zásobu typickou pro anglicky hovořící země. Po nácviku výslovnosti byli žáci rozděleni v jednotlivých třídách do týmů, které mezi sebou soutěžily v tom, co si zapamatovaly z této prezentace. V soutěži nešlo jen o to, který tým zvítězí, ale opět se opakovala a fixovala vánoční slovní zásoba. Rozdíly mezi týmy byly nepatrné. Pak následovala další soutěž - adaptace televizní soutěže "Chcete být milionářem?" - na další vánoční otázky. Všechny třídy ji dobře zvládly. Také jsme se dozvěděli o vánočních tradicích (Christmas Eve, Christmas Day), které jsou v mnohém jiné než ty naše české. Pokud bylo třeba, opět byly žákům nápomocny paní učitelky, které vyučují angličtinu na 1. stupni. Pro žáky 3. tříd bylo vše nové, protože se tento jazyk učí teprve od září. Pro čtvrťáky to bylo trošku snadnější, přece jen roční náskok je znát. Páťáci si mnohé, co již z vánočních hodin angličtiny znali, zopakovali, ale také se něco dalšího nového dozvěděli. Vánoční náladu jsme zažili již koncem listopadu, ale to nám vůbec nevadilo, ba naopak!

Chtěli bychom poděkovat SRPŠ při naší škole, které nám tyto akce pravidelně finančně sponzoruje.

Nyní už zbývá jen všem popřát: MERRY CHRISTMAS AND A HAPPY NEW YEAR!

                                                 Mgr. Irena Hlaváčková a Mgr. Jana Holubová

ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín

Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace

Hlavní 871/198, 696 04 Svatobořice-Mistřín

tel.: 518 620 720
skola@zssvatoborice-mistrin.cz
www.zssvatoborice-mistrin.cz