Základní škola Svatobořice Mistřín

Základní škola

Svatobořice-Mistřín

Vánoční besídka

Základní škola

Vánoční besídka se konala ve vstupní hale naší školy. Společně jsme zavzpomínali  na minulý rok a připomenuli si potřebu vzájemné komunikace, sounáležitosti a přátelství při zpěvu koled, hry na hudební nástroje a přednesu básní s vánoční tematikou. Žáci každého ročníku si připravili pro své spolužáky malé vystoupení, kterým tuto vánoční náladu podpořili. Závěr letošní  vánoční besídky patřil krásnému zpěvu dětí ze Scholičky Svatobořice–Mistřín pod vedením Mgr. Varmužové, Mgr. Krakovičocé a p. Martykánové. Doufáme, že se společně sejdeme i příští Vánoce  a užijeme si krásné společné chvíle a zpívání u vánočního stromečku.

ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín

Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace

Hlavní 871/198, 696 04 Svatobořice-Mistřín

tel.: 518 620 720
skola@zssvatoborice-mistrin.cz
www.zssvatoborice-mistrin.cz