Základní škola Svatobořice Mistřín

Základní škola

Svatobořice-Mistřín

Výchovný adventní koncert

Základní škola
3.A
3.B
4.A
4.B
5.A
5.B
6.A
7.A
7.B
8.A
9.A
9.A-konec 2019
9.A-konec 2018
9.B-konec 2018

V pátek 15.12.2017 proběhly v místním kostele Navštívení Panny Marie dva koncerty ZUŠ Dubňany pro žáky a učitele ZŠ Svatobořice-Mistřín. Program byl laděn do Adventu a Vánoc. Slyšeli jsme Scholičku, sbor Angeli Cantanti, soubor zobcových fléten, příčné flétny, basu, cembalo, varhany, saxofony, cimbálovou muziku a k tomu velmi zajímavé a poučné průvodní slovo. Za tento nádherný počin bych touto cestou chtěla poděkovat především učitelům ze ZUŠ, kteří učí na pobočce v Mistříně: Pavlu a Petrovi Varmužovým, Pavlíně a Janovi Hajným, Janku Gašpárkovi, Zuzaně Hartlové, Katce Martykánové a Lukáši Hurtíkovi z Janáčkovy konzervatoře Ostrava a všem jejich šikovným žáčkům, svěřencům a budoucím muzikantům, kteří nám do srdcí předali adventní radost. Po hodinovém zpívání a hraní od rorátů až po vánoční koledy jsme se dočkali i závěrečného starobylého vinše: „Vinšujeme Vám šťastné a veselé svátky vánoční, Krista Pána narození. Co jsme si od milého Pána Boha vyžádali – předně zdraví, pokoj svatý a po smrti Království nebeské. Pochválen buď Pán Ježíš Kristus..“ I já se připojuji s přáním všeho dobrého a ať nás hudba vždy spojuje a povznáší i po celý příští rok 2018.

Markéta Varmužová

ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín

Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace

Hlavní 871/198, 696 04 Svatobořice-Mistřín

tel.: 518 620 720
skola@zssvatoborice-mistrin.cz
www.zssvatoborice-mistrin.cz