Základní škola Svatobořice Mistřín

Základní škola

Svatobořice-Mistřín

Výdej zápisových lístků

Základní škola

Výchovná poradkyně Mgr. Monika Formánková oznamuje rodičům vycházejících žáků, že zápisové lístky bude vydávat v následujících termínech:

každou středu 11:30 - 12:30

pondělí 27. ledna 14:30 - 15:30

pondělí 10. února 14:30 - 16:00

čtvrtek 27. února 14:30 - 16:00

Možno i jindy, pokud mne zastihnete ve škole.

ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín

Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace

Hlavní 871/198, 696 04 Svatobořice-Mistřín

tel.: 518 620 720
skola@zssvatoborice-mistrin.cz
www.zssvatoborice-mistrin.cz