Základní škola Svatobořice Mistřín

Základní škola

Svatobořice-Mistřín

XII. Reprezentační ples

Základní škola

Vážení rodiče, milí přátelé,

dovoluji si vás jménem SRPŠ pozvat na XII. Reprezentační ples obce Svatobořice-Mistřín, který se koná 1. 2. 2020 v Kulturním domě ve Svatobořicích-Mistříně. Ples společně s obcí pořádáme již pátým rokem a výtěžek z tohoto plesu je pravidelně věnován na podporu akcí naší základní a mateřské školy – jmenujme např. příspěvky na lyžařský a plavecký výcvik, školu v přírodě, zahraniční pobyty dětí v Londýně a Vídni, dále kulturní akce a divadelní představení. Během celého školního roku jde o několik desítek samostatných akcí pro mateřské i všechny ročníky základní školy.

Pokud se rozhodnete naši práci v letošním roce podpořit, můžete využít následující způsoby:

  • Zakoupit dárcovské vstupenky, které najdete v obálce spolu s pozvánkou na ples. Pokud na ples půjdete – doporučujeme dokoupit v předprodeji místenku.
  • Přispět finančním darem – použijte uvedené bankovní spojení: 

    • Číslo účtu: 201167368/0300, variabilní symbol pro platbu je 2020.
    • Pro jednodušší identifikaci platby, prosím, vložte do obálky, kterou vracíte do školy příslib výše příspěvku se jménem.
  • Přispět hmotným darem do plesové tomboly – v tomto případě, prosím označte viditelně svůj dar jmenovkou nebo vizitkou, aby bylo možné dar zaznamenat do seznamu sponzorů.

 Za poskytnuté dary předem děkujeme a přejeme příjemnou zábavu na plese.

 MUDr. Šárka Kasardová, předsedkyně SRPŠ

  

ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín

Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace

Hlavní 871/198, 696 04 Svatobořice-Mistřín

tel.: 518 620 720
skola@zssvatoborice-mistrin.cz
www.zssvatoborice-mistrin.cz