Základní škola Svatobořice Mistřín

Základní škola

Svatobořice-Mistřín

Zkoumáme a objevujeme

Základní škola
5.A
5.B

Byl název letošní Školy v přírodě, kterou absolvovali žáci 4. ročníku pod vedením svých tř. učitelek, p. uč. L. Horáčkové a pod bezvadným lékařským dohledem MUDr. A. Látalové. Všech 38 dětí (mimo jednoho nemocného žáka ze 4.B) a 4 dospělí měli svůj přechodný domov v Penzionu MALOVANÝ v Osvětimanech. Vzhledem k rozmarům počasí posledních let si však nemůžeme na počasí stěžovat, zvládli jsme všechny venkovní plánované akce (výlet k Čertovým skalám; honbu za pokladem; sběr přírodnin na dotváření karnevalových kostýmů; orientaci v krajině s mapou a buzolou; táborák s opékáním špekáčků a ještě k tomu několikrát pobyt na hřišti při sportování dle zájmu žáků na základě nabízených aktivit. Žádný vážný úraz nás při všem našem konání nepotkal, nikdo nemusel opustit pobyt ani kvůli nemoci. Vše se odehrávalo a bylo korigováno ve spolupráci s paní doktorkou, které patří velký dík nejen ze strany vyučujících, ale i dětí.

Letos jsme nezapomněli ani na 500. výročí úmrtí Leonarda Da Vinciho. S touto významnou renesanční osobností se žáci seznámili již v rámci výuky ve škole při četbě knihy Mach a Šebestová na prázdninách, ale další znalosti získali právě v Osvětimanech. Jinak se veškeré aktivity orientovaly na přírodu, rostliny, houby, živočichy, které jsme měli možnost pozorovat v jejich přirozeném prostředí. Měli jsme štěstí na netopýra hned na přivítanou v jídelně; na hřišti žáky nejvíce zaujali cvrčci, které obdivovali, a dokonce i pojmenovávali. Radost měli i z pískovců, jejichž vzorky si někteří účastníci ŠvP přibalili do svých zavazadel na památku.

Užívali jsme si i hýčkání ze strany pracovníků penzionu ve formě milého a vstřícného přístupu, výborné kuchyně a skvělého zázemí. V pátek byli žáci oceněni za svá umístění v soutěži úklidu pokojů, soutěži skupin a individuální soutěži všech žáků. Na odměnách se podíleli rodiče žáků. Spokojeni jsme se vraceli domů do Svatobořic-Mistřína. Školu v přírodě 2019 jsme si moc užili!

Musím pochválit žáky obou tříd, jak krásně fungovali jako jeden homogenní celek v duchu fair play, spolupráce, ohleduplnosti, slušnosti a čestnosti. Děkuji také p. uč. Strýčkové a p.uč. Horáčkové za pomoc při přípravě a organizaci letošní ŠvP.

                                                  Mgr. Irena Hlaváčková, vedoucí ŠvP

ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín

Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace

Hlavní 871/198, 696 04 Svatobořice-Mistřín

tel.: 518 620 720
skola@zssvatoborice-mistrin.cz
www.zssvatoborice-mistrin.cz