Základní škola Svatobořice Mistřín

Základní škola

Svatobořice-Mistřín

Školská rada

Školská rada pro tříleté volební období 2017 – 2020

 • Předsedkyně:  MUDr. Šárka Kasardová
 • Místopředsedkyně: Mgr. Jarmila Maradová
 • Jednatel: Mgr. Monika Formánková

Členové:
za obec Svatobořice-Mistřín:

 • Ing. Miroslav Veselý, Svatobořice-Mistřín, Vrbátky 47/77
 • MUDr.Miroslava Neduchalová, Svatobořice-Mistřín, Pod Sokolovnou 1 101
 • Ing. Richard Bábíček, Svatobořice-Mistřín, Hlavní 102/92

za pedagogické pracovníky:

 • Mgr. Jana Brhelová, Kyjov, Jiráskova 666
 • Mgr. Monika Formánková, Svatobořice-Mistřín, Farská 1 170
 • Mgr. Jarmila Maradová, Svatobořice-Mistřín, Pod Sokolovnou 1 119

za zákonné zástupce žáků:

 • Veronika Bartoňová, Svatobořice-Mistřín, Hlavní 224/148
 • MUDr. Šárka Kasardová, Svatobořice-Mistřín, Kovářská 1 219
 • Miroslav Novotný., Svatobořice-Mistřín, Farská 628/6

Školská rada ustavena dle § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) dne 21.6.2005

ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín

Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace

Hlavní 871/198, 696 04 Svatobořice-Mistřín

tel.: 518 620 720
skola@zssvatoborice-mistrin.cz
www.zssvatoborice-mistrin.cz